Advisory Board

Philip G. Altbach

Hans de Wit

Professor Ellen Hazelkorn

Dr. Jamil Salmi

Professor Marcelo Knobel

Professor Betty Leask

Professor Goolam Mohamedbhai

Professor N.V. Varghese

Professor Rui Yang